Problém s topením? Topenáři Záchranné technické služby poskytují nonstop havarijní servis. Topenáři jsou k dispozici 24 hodin denně a v případě havárie přijedou v nejkratším možném čase.

Topenáři Záchranné technické služby provádějí veškeré topenářské práce, od drobných topenářských oprav v domácnosti až po rozsáhlé montáže či servis. Naši nonstop topenáři provádí veškeré činnosti v oboru topenářství v Praze a středních Čechách.

Všechny topenářské zásahy jsou prováděny zkušenými topenáři s několikaletou praxí v oboru. Zaručuje tím, že jsou topenářské práce vždy kvalitně odvedené.

Naši topenáři nabízejí tyto topenářské práce:

 • vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů
 • opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů, topení
 • posouzení a regulace topných systémů, jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění
 • opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
 • kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • montáž a demontáž všech druhů topných systémů
 • generální opravy
 • montáž a opravy zdrojů (výměníky, kotelny)
 • měření tepla a regulace
 • servis a údržba kotelen
 • lokální zdroje tepla

Jistota

Se Záchranou technickou službou vždy víte, koho si pouštíte do bytu. Každý z našich servisních techniků před přijetím prochází důkladným ověřením kvalifikace. Absolvuje i psychologické testy.

Klid

Na základě našich letitých zkušeností s havarijní službou nabízíme preventivní prohlídky objektů a následný návrh jejich údržby. Výsledkem je výrazné ušetření nákladů, které jsou spojené s provozem objektu či bytu.

Bezpečí

Kvalita práce je naším hlavním cílem. Předcházíme vzniku škod a ublížení na zdraví. Včasná a kvalitní oprava Vám zajišťuje pocit bezpečí, šetří čas i peníze a hlavně předchází haváriím.

Rychle a 24/7

Na havárie reagujeme rychle a akčně. Přijedeme v nejkratším možném čase. Škody na vašem majetku způsobené havárií budou díky tomu minimální. Naše havarijní služba funguje nonstop.