Pravidelné revize a kontroly jsou nejlepší prevencí proti nepříjemným a mnohdy i životu nebezpečným haváriím. V mnohých případech je dokonce pravidelná revize nařízená zákonem.

Jen pravidelné revize zajistí optimální a bezproblémovou funkci spotřebičů, kotlů, elektrických instalací, plynových rozvodů apod.

Revizní technici Záchranné technické služby provedou důkladnou prohlídku a vyhotoví podrobnou revizní zprávu.

V případě zjištěné závady samozřejmě technici Záchranné technické služby nabídnou vhodné řešení.

Dbejte na pravidelné revize a předchátejte tak haváriím

  • zajišťujeme kompletní revize plynu a plynových rozvodů
  • revize elektrických instalací
  • zajišťujeme komplexní revize topných systémů a plynových kotlů
  • provádíme revize kanalizace

Jistota

Se Záchranou technickou službou vždy víte, koho si pouštíte do bytu. Každý z našich servisních techniků před přijetím prochází důkladným ověřením kvalifikace. Absolvuje i psychologické testy.

Klid

Na základě našich letitých zkušeností s havarijní službou nabízíme preventivní prohlídky objektů a následný návrh jejich údržby. Výsledkem je výrazné ušetření nákladů, které jsou spojené s provozem objektu či bytu.

Bezpečí

Kvalita práce je naším hlavním cílem. Předcházíme vzniku škod a ublížení na zdraví. Včasná a kvalitní oprava Vám zajišťuje pocit bezpečí, šetří čas i peníze a hlavně předchází haváriím.

Rychle a 24/7

Na havárie reagujeme rychle a akčně. Přijedeme v nejkratším možném čase. Škody na vašem majetku způsobené havárií budou díky tomu minimální. Naše havarijní služba funguje nonstop.