Jste zde

Rady a tipy Záchranné technické služby

havarijní služba, nonstop havarijní servis, Praha, střední Čechy

Nefunguje elektřina

Nefunguje elektřina v celém domě nebo ulici? Nejprve kontaktujte dispečink společností Pražská energetika, a.s. (224 915 151) a ČEZ, a.s. (840 850 860) a ujistěte se, že nejde o závadu na jejich straně.

Neteče voda

Nejde voda v celém domě nebo ulici? Doporučujeme nejprve kontaktovat dispečink Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (840 111 112) a ujistit se, že nejde o závadu na jejich straně.

Nejde plyn

Nejde plyn v celém domě nebo ulici? Kontaktujte dispečink společnosti Pražská plynárenská, a.s. (1239) a ujistěte se, že nejde o závadu na jejich straně.

POZOR! Elektroměr, vodoměr a plynoměr jsou majetkem příslušných institucí. Jakákoliv manipulace s nimi je povolena pouze oprávněným osobám. Doporučujeme Vám tedy do těchto měřících přístrojů nezasahovat.

Prasklo vodovodní potrubí

Pokud prasklo vodovodní potrubí, doporučujeme zajistit přístup k hlavnímu uzávěru vody. Pokud je to možné, hlavní uzávěr vody ihned uzavřete.

Zabouchnuté dveře, ztráta klíčů

V případě zabouchnutých dveří nebo ztráty klíčů od bytu, provozovny či vozidla Vám doporučujeme zajistit si občanský průkaz s trvalým bydlištěm nebo nájemní smlouvu. U vozidel je nutný technický průkaz. Pokud nedisponujete žádnými doklady, zajišťujeme k takovým zakázkám asistenci Policie ČR.

Oprava spotřebiče

V případě, že potřebujete opravit jakýkoliv spotřebič (pračku, myčku, kotel, bojler, WAW a další), zjistěte si značku spotřebiče před objednáním opravy.

Zasklívání

Potřebujete sklenářské práce a zasklívání? Doporučujeme Vám zjistit si před objednáním prací orientační rozměry skel.

Pracujte bezpečně!

  • V žádném případě nezasahujte do elektrických rozvodů (mohou být pod napětím).
  • V žádném případě nemanipulujte s poškozeným spotřebičem. Poškozený spotřebič nepoužívejte.
  • V případě úniku plynu větrejte, nerozsvěcujte, nepoužívejte zápalky, nekuřte, zabraňte vzniku ohně a netelefonujte v zamořené místnosti. Pokuste se uzavřít hlavní uzávěr plynu.
  • V případě vytopení bytu či provozovny Vám doporučujeme návštěvu elektrikáře, který zkontroluje elektroinstalaci.
  • V případě rozbité výlohy, okna či dveří Vám doporučujeme při odstraňování střepů zvýšenou opatrnost.

Havárie?

Volejte 2 3337 3337

Po nahlášení havárie přijedeme v nejkratším možném čase. Havarijní služba je Vám k dispozici nonstop 24 hodin denně. Záchranná technická a havarijní služba zajišťuje nonstop servis.

Výhody

Jistota

Se Záchranou technickou službou vždy víte, koho si pouštíte do bytu. Každý z našich servisních techniků před přijetím prochází důkladným ověřením kvalifikace. Absolvuje i psychologické testy. Podmínkou je samozřejmě i čistý trestní rejstřík. Bezpečnost klientů zaručuje systém adresného vysílání techniků.

Klid

Na základě našich letitých zkušeností s havarijní službou nabízíme preventivní prohlídky objektů a následný návrh jejich údržby. Výsledkem je výrazné ušetření nákladů, které jsou spojené s provozem objektu či bytu.

Bezpečí

Kvalita práce je naším hlavním cílem. Předcházíme vzniku škod a ublížení na zdraví. Včasná a kvalitní oprava Vám zajišťuje pocit bezpečí, šetří čas i peníze a hlavně předchází haváriím.